รายการข้อเสนอ/บริการทั้งหมดของคุณ

เลขที่รายการ สรุปรายการว่าจ้างทั้งหมด วันที่ว่าจ้าง ครบกำหนด รวมทั้งสิ้น สถานะ

ไม่มีการซื้อที่เคลื่อนไหวอยู่

เลขที่รายการ สรุปรายการว่าจ้างทั้งหมด วันที่ว่าจ้าง ครบกำหนด รวมทั้งสิ้น สถานะ

ยังไม่ได้ส่งข้อเสนอ / บริการเมื่อเร็ว ๆ นี้

เลขที่รายการ สรุปรายการว่าจ้างทั้งหมด วันที่ว่าจ้าง ครบกำหนด รวมทั้งสิ้น สถานะ

ยังไม่มีข้อเสนอ / บริการที่ซื้อเสร็จสมบูรณ์

เลขที่รายการ สรุปรายการว่าจ้างทั้งหมด วันที่ว่าจ้าง ครบกำหนด รวมทั้งสิ้น สถานะ

ไม่มีการยกเลิกข้อเสนอ / บริการ

เลขที่รายการ สรุปรายการว่าจ้างทั้งหมด วันที่ว่าจ้าง ครบกำหนด รวมทั้งสิ้น สถานะ

ไม่มีการซื้อที่เคลื่อนไหว

© 2020 Corp Servemart.co.co